Leerwegondersteuning (lwoo)

Leerwegondersteuning is bedoeld voor die leerlingen, die wel de capaciteiten hebben voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, maar die zonder extra zorg geen diploma kunnen halen op het niveau dat bij hen past.

De lwoo-leerlingen krijgen 2 lessen extra per week. In leerjaar 1 en 2 werken de leerlingen aan het wegwerken van hun achterstand bij taal of rekenen. Of ze volgen een training op sociaal-emotioneel gebied. In de bovenbouw krijgen de leerlingen ondersteuning bij Nederlands, Engels of wiskunde. Ook in de bovenbouw kunnen leerlingen trainingen volgen.