Aanmelden

In groep 8 krijgt een leerling het advies voor de vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. De ouders en hun kind melden zich aan op de school van hun keuze. Dat kan voor het schooljaar 2019-2020 op 2 dagen: op dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019 van 16.00 – 19.30 uur.

De ouders brengen de volgende formulieren mee. Pas als alles compleet is kan de toelatingscommissie de aanmelding afwerken.

o  het leerlingprofiel

o  het ingevulde aanmeldformulier (volgt zsm voor het schooljaar 2019-2020)

o  kopie paspoort of identiteitsbewijs van de leerling (beide zijden); een uittreksel uit het persoonsregister is ook voldoende, mits daarop het BSN wordt vermeld.

 

Als alle informatie op de aanmelddagen beschikbaar is, neemt de toelatingscommissie een besluit of de leerling toegelaten wordt. U ontvangt hierover bericht voor de meivakantie.

Voorzitter van de toelatingscommissie is de heer R. Boons. Hij is rechtstreeks te bereiken via lm.boons@davincicollege.nl of via de telefoon 0165 – 79 21 00 of 06 - 23 45 15 69.