Aanmelden

In groep 8 krijgt een leerling het advies voor de vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. De ouders en hun kind melden zich aan op de school van hun keuze. Dat kan voor het schooljaar 2018-2019 op 2 dagen: op dinsdag 6 en woensdag 7 maart 2018 van 16.00 – 20.00 uur. Op deze flyer staat alle informatie over de aanmelddagen.

De ouders brengen de volgende formulieren mee. Pas als alles compleet is kan de toelatingscommissie de aanmelding afwerken.

  • Ingevuld aanmeldformulier.
  • Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling.
  • Kopie van het paspoort van beide ouders als de ouders niet de Nederlandse nationaliteit hebben en korter dan 2 jaar in Nederland zijn.
  • Onderwijskundig rapport. Dit wordt meegegeven door de basisschool.
  • De uitslag van toetsen (bv. de CITO-toets, Drempelonderzoek).
  • Verslagen van eventuele onderzoeken en testen (indien aanwezig), bijv. dyslexieverklaring.
  • Alle andere voor het onderwijs relevante informatie.

Alle leerlingen die zich aanmelden op het Da Vinci College doen een Drempelonderzoek. Als dit nog niet afgenomen is, krijgen de leerlingen daarvoor een aparte uitnodiging met datum en plaats. De toelatingscommissie bestudeert alle onderwijskundige rapporten. Als alle informatie op de aanmelddagen beschikbaar is, neemt de toelatingscommissie een besluit of de leerling toegelaten wordt.

Voorzitter van de toelatingscommissie is dhr. R. Boons. Hij is rechtstreeks te bereiken via lm.boons@davincicollege.nl of via de telefoon 0165 – 79 21 00 of 06 - 23 45 15 69.