vrijdag 1 april gewone lesdag

In de jaaragenda staat dat leerlingen misschien vrij zouden zijn op 1 april. Dat is echter niet nodig en vrijdag 1 april is dan ook een gewone lesdag.

Bij het vaststellen van de jaaragenda hadden wij het idee, dat wij deze dag nodig hadden om onze verhuizing voor te bereiden. Wij hebben echter ervoor kunnen zorgen dat deze lesuitval niet nodig is.